รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ส่วนผสม

Isododecane, Wheat germ oil, Grape seed oil, Argan oil
ประเทศที่ผลิตอังกฤษ 

แนะนำสำหรับคุณ