ในการติดตามสถานะการสั่งซื้อ กรุณากรอกหมายเลขคำสั่งซื้อ (STxxxxxxxxxxxxxx) ขึ้นต้นด้วย ST ตามด้วยตัวเลข โดยไม่ต้องใส่วงเล็บ ในช่องด้านล่างนี้ และกดปุ่ม "ติดตาม" คุณควรได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อจากใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ